Misja i wizja

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – ta ewangeliczna zasada towarzyszy nam od samego początku działalności.

Misją fundacji jest prowadzenie działań edukacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych i obywatelskich na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży oraz rodziców, mających na celu poprawę jakości życia tych grup.

Naszą wizją jest tworzenie przestrzeni do rozwoju edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego, duchowego oraz kreatywnej współpracy i współdziałania międzypokoleniowego.

Fundacja prowadzi akcje i projekty, tworząc przestrzeń sprzyjającą harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Naszymi głównymi działaniami  są: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, animowanie społeczności lokalnej, współpraca międzypokoleniowa, wparcie lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodziców. Fundacja nie udziela pomocy finansowej innym organizacjom i osobom indywidualnym.