Wolontariat i praktyki

Wolontariat w Fundacji

Nasi wolontariusze to ludzie w różnym wieku: uczniowie, studenci, osoby pracujące i na emeryturze. Każdy wnosi ze sobą wyjątkowe doświadczenie i dzięki każdemu może dziać się dobro.

Wolontariusze w Świetlicy mogą angażować się w:

– pomoc dzieciom i młodzieży w czasie zajęć świetlicowych (pomoc przy odrabianiu lekcji, wspólna zabawa i spędzanie czasu)
– organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, takich jak kółka zainteresowań lub okazjonalne akcje rozwijające umiejętności dzieci
– pomoc w czasie różnych akcji i projektów Fundacji, takich jak kiermasze, festyny, spotkania wigilijne,
– pomagać w czasie ferii zimowych i półkolonii letnich oraz wypoczynku letniego,

Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszami jest Agnieszka Ferens 789 343 306 i Artur Mróz 797 136 271.

W Placówce Wsparcia Dziennego Tobiaszki jest możliwość odbycia swojej praktyki studenckiej. Odpowiedzialna za studentów jest Agnieszka Ferens 789 343 306.

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]