Zapisy

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat z Wrocławia i wrocławskich szkół na zajęcia codziennie od 13:30 do 19:00 od wtorku do piątku. W poniedziałki zapraszamy młodzież w wieku od 11 do 17 lat. Udział w zajęciach jest darmowy, a deklarację można odebrać u nas w świetlicy lub dostarczyć wydrukowaną i podpisaną.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz przez Messenger.

Oto nasz plan działania

Tabela z rozkładem zajęć w tygodniu

Cele

Celem działalności Świetlicy Środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:

  • pomoc w nauce,
  • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • rozwijanie kultury osobistej dzieci,
  • poprawa sprawności fizycznej,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, itp.

Świetlica Tobiaszki działa na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)