Warsztaty pisania ikon – zapisy rozpoczęte

W imieniu Pracowni artystycznej L’espace Fundacja Tobiaszki zaprasza wszystkich zainteresowanych pisaniem ikon na warsztaty w “Szkole Pisania Ikon”, które będą odbywać się w siedzibie fundacji. Informacje na temat zajęć można uzyskać u Pani Honoraty, pod nr tel. 508422320, lub na stronie internetowej: www.lespace.pl . Szkoła jest kontynuacją działań Opactwa SS.Benedyktynek z Krzeszowa.

PROGRAM WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY IKONOPISANIA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KLASZTORZE OJCÓW FRANCISZKANÓW
Gościnnie wykłady będą prowadzili: Ojcowie Franciszkanie: O. Mateusz Filipowski OCD – duchowość, Anna Larina – Dzimira – ikona kompozycja, ks. dr Piotr Nikolski – teologia ikony, ks. dr Łukasz Kutrowski – duchowość chorału.

28 PAŹDZIERNIK (sobota)
9.00 – zjazd i spotkanie organizacyjne
9.30 warsztat
12.30 – 14.00 – przerwa na posiłek
14.00 – warsztat
17.00 – wykład
18.00 – zakończenie

29 PAŹDZIERNIK (niedziela)
9.00 – warsztat
12.30 – 14.00 – przerwa
14.00 – warsztat/ słuchanie konferencji z CD „Modlitwa” O. Mateusz
Zduński OSB
15.00 – wykład
17.00 – Eucharystia
Będzie też ustalony czas na wspólną 30 minutową modlitwę w ciszy. Podczas zajęć obowiązuje duch modlitwy wyrażony ciszą i skupieniem.

Partnerzy