WYCHOWAWCA POSZUKIWANY!

Fundacja Tobiaszki poszukuje wychowawcy do pracy w Świetlicy Środowiskowej.

Zadaniem wychowawcy będzie:
– sprawowanie opieki nad grupą wychowawczą (5 dni w tygodniu, od godz. 14:00 do 19:00)
– udzielanie pomocy w nauce oraz organizowanie grupowych zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży;
– indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą (interwencja, wsparcie);

– organizacja wyjść, wycieczek, warsztatów, eventów, półkolonii zimowych i kolonii letnich;
– współpraca z zespołem merytorycznym placówki oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny;
– prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Poszukujemy osoby, która:
– posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

– posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą;

– nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą;

Mile widziana:
– umiejętności muzyczne/teatralne/artystyczne, itp.;

– dyspozycyjność, kreatywność, otwartość;

Zapewniamy:

– umowę o pracę – 0,6 etatu;
– pracę w doświadczonym zespole;
– możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowego doświadczenia;

Praca w godzinach popołudniowych.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) można przesyłać w formie elektronicznej na adres: tobiaszki@interia.pl

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]