case study assignment rubric technology affects health essay essay on life in countryside conserve every drop of water essay rhetorical analysis essay example ted talk

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Tobiaszki

Informujemy, że Fundacja Tobiaszki na mocy DECYZJI – zezwolenia na  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu nr DOPS/DWA/WS/43-20/13  z dnia 27.11.2013 na przeprowadzanie zbiórek publicznych przeprowadziła zbiórkę w terminie od  27-11-2013 do 27-11-2014 r..

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie zł: 2 713,97 zł (dwa tysiące siedemset trzynaście zł 97/100).

Zbiórka była przeprowadzona na terenie województwa dolnośląskiego w następujących formach:

Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Kwota zebrana: 2 713,97 (dwa tysiące siedemset trzynaście zł 97/100).

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały przeznaczone na cele zbiórki w następujący sposób: na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

– wyjścia kulturalne i wycieczki dla dzieci – 1705,63 zł

– środki czystości – 381,76 zł zł

– artykuły spożywcze – 626,58 zł

W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono żadnych kosztów.

Oświadczamy, że cała kwota zostanie rozdysponowana zgodnie z uzyskanym zezwoleniem DOPS/DWA/WS/43-20/13 i przekazana w całości na ww. cel.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.

Partnerzy