Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Tobiaszki

Informujemy, że Fundacja Tobiaszki na mocy DECYZJI – zezwolenia na  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu nr DOPS/DWA/WS/43-20/13  z dnia 27.11.2013 na przeprowadzanie zbiórek publicznych przeprowadziła zbiórkę w terminie od  27-11-2013 do 27-11-2014 r..

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie zł: 2 713,97 zł (dwa tysiące siedemset trzynaście zł 97/100).

Zbiórka była przeprowadzona na terenie województwa dolnośląskiego w następujących formach:

Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Kwota zebrana: 2 713,97 (dwa tysiące siedemset trzynaście zł 97/100).

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały przeznaczone na cele zbiórki w następujący sposób: na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

– wyjścia kulturalne i wycieczki dla dzieci – 1705,63 zł

– środki czystości – 381,76 zł zł

– artykuły spożywcze – 626,58 zł

W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono żadnych kosztów.

Oświadczamy, że cała kwota zostanie rozdysponowana zgodnie z uzyskanym zezwoleniem DOPS/DWA/WS/43-20/13 i przekazana w całości na ww. cel.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]