Misja i wizja

Misja i wizja fundacji

Misją fundacji jest prowadzenie działań edukacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych i obywatelskich na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób starszych, mających na celu poprawę jakości życia tych grup.
Naszą wizją jest tworzenie przestrzeni do rozwoju edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego, duchowego oraz kreatywnej współpracy i współdziałania międzypokoleniowego.
Fundacja prowadzi akcje i projekty, tworząc przestrzeń sprzyjającą harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Naszymi głównymi działaniami  są: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu seniora, animowanie społeczności lokalnej, współpraca międzypokoleniową, wparcie lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów. Fundacja nie udziela pomocy finansowej innym organizacjom i osobom indywidualnym.

Partnerzy