Historia

Historia Fundacji Tobiaszki

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – ta ewangeliczna zasada towarzyszy nam od samego początku działalności.
Początki naszych działańi sięgają roku 1992, kiedy na wrocławskim osiedlu Karłowice – Różanka, przy parafii pw. św. Antoniego zaczęły się zajęcia świetlicy Tobiaszki. Nazwę „Tobiaszki” wymyśliły dzieci, pochodzi ona od imienia pierwszego ojca, franciszkanina, który się opiekował świetlicą.

Pierwsze spotkania odbywały się okazjonalnie: na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Organizowane były również półkolonie w czasie ferii zimowych (dla około 100 dzieci). Świetlicę tworzyli wówczas wyłącznie wolontariusze (młodzież licealna, studenci) oraz dzieci.

Wspólne, jeszcze nieregularnie, spotkania z dziećmi zwróciły uwagę opiekunów na szereg problemów i trudności, z jakimi borykali się ich podopieczni. Przede wszystkim kłopoty z nauką, a nierzadko również ubóstwo czy zaniedbanie oraz brak alternatywy dla zdrowego spędzania czasu wolnego. Dlatego też w 1994 r. rozpoczęto oraganizowanie regularnych zajęć świetlicowych dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki. Od lutego 1998 r. zajęcia odbywały się także w każdą środę. Spotykaliśmy się się w przyparafialnym domu katechetycznym, gdzie „Tobiaszki” otrzymały swoją salkę. W świetlicy dzieci i młodzież oprócz pomocy w nauce, możliwości uczestnictwa w zajęciach rozwojowych, kółkach zainteresowań, mogły również zjeść ciepły posiłek, który przygotowywany był przez Kuchnię Charytatywną, prowadzoną przez franciszkanów.
Działalność świetlicy z roku na rok zostawała poszerzana o nowe inicjatywy i formy pracy oparte na dotychczasowym doświadczeniu i aktualnych, wyłaniających się potrzebach.

Od 1995 roku świetlica posiadała wewnętrzną strukturę organizacyjną, wypracowaną przez opiekunów, oraz podział odpowiedzialności zapewniający jej sprawne funkcjonowanie. Przez kolejne lata struktura ewoluowała, ale jej podstawy i założenia zostały do dzisiaj.

Nasze działania zawsze podążały za potrzebami podopiecznych świetlicy. Dlatego w 2000 roku otworzony został nowy dzień świetlicowy. Powstała poniedziałkowa grupa młodzieżowa, na którą zapraszani byli podopieczni świetlicy, którzy ukończyli już 18 lat, oraz młodzież licealna. W ten sposób stworzyliśmy przestrzeń dla młodzieży, ich potrzeb, pomysłów oraz zainteresowań.
W marcu 2002 roku została powołana Fundacja Tobiaszki, której założycielem oraz pierwszym prezesem był ówczesny opiekun świetlicy Tobiaszki, Ojciec Faustyn Zatoka.

Od 2004 r. fundacja zaczęła zatrudniać kolejno wyspecjalizowanych pracowników: psychologa, osobę pracującą z rodziną/prowadzącą grupy samopomocowe, wychowawców świetlicowych. Z roku na rok praca świetlicy była coraz bardziej profesjonalna i już 5 dni w tygodniu mogła zaspokajać potrzeby większej ilości dzieci i młodzieży.

W 2006 roku zaczął się nowy rozdział w historii fundacji i świetlicy. Ojcowie Franciszkanie przekazali fundacji nowe, sąsiadujące z klasztorem, pomieszczenia świetlicowe. Od tego czasu do wyłącznej dyspozycji świetlicy jest 5 sal dydaktycznych, jadalnia oraz kuchnia. Dzięki nowemu miejscu fundacja może przyjąć do świetlicy codziennie 40 dzieci i realizować wiele różnorodnych warsztatów.

Od 2007 roku przy świetlicy funkcjonuje grupa, składająca się z rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Grupa moderowana jest przez pracownika ds. rodzin i spotyka się raz w tygodniu. Rodzice biorą udział w przygotowaniach do kiermaszów okolicznościowych, biorą udział w różnych warsztatach, pomagają utrzymać pomieszczenia świetlicowe w czystości, angażują się w przygotowanie festynów i akcji, organizowanych przez fundację.

Od początku działalności świetlicy, najlepszą okazją do utrwalania nawiązanych wcześniej relacji między opiekunami a dziećmi, były coroczne wyjazdy wakacyjne. Wspólne wakacje organizowane były od 1993 roku. Od tej pory co roku fundacja organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Październik 2013 roku stał się kolejną przełomową datą w historii fundacji. Z inicjatywy Sióstr Kapucynek Tercjarek od Świętej Rodziny powstał klub seniora “Nazaret”. W 2014 pozyskaliśmy finansowanie jednego dnia działania klubu z Gminy Wrocław. Od marca 2014 roku klub działa trzy dni w tygodniu dzięki finansowaniu z Gminy Wrocław oraz programu rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszych działań i tworzenia z nami dalszej historii Fundacji Tobiaszki…

Partnerzy