Działania

Działania

od 1992 – Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci

i młodzieży

od 1992 – Organizacja kolonii letnich oraz półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży

od 1995 – Coroczna organizacja spotkania wigilijnego

Dzieci, młodzież i ich rodziny w świątecznej atmosferze spożywają obiad wigilijny. Prezentują swoje umiejętności aktorskie, odwiedza nas św. Mikołaj.

od października 2013 – Prowadzenie klubu seniora „Nazaret”

 

2012/2013 – Projekt „Rekordowa Integracja”

Projekt obejmował organizację działań mających na celu integracjł grup społecznych, znajdujących sił na terenie osiedla Karłowice-Różanka. Projekt napisany został przez młodzież uczęszczającą do świetlicy środowiskowej Tobiaszki.

2012 Festyn z okazji 20-lecia działalności świetlicy środowiskowej Tobiaszki

Zorganizowany na terenie ogrodów oo. Franciszkanów.

2011 – Przystąpienie Fundacji Tobiaszki do Partnerstwa Lokalnego Polanka

http://www.facebook.com/partnerstwo.polanka

2011 – Projekt „Rodzina jest OK”, realizowany w partnerstwie z Fundajcą Luisa Amigo.

Przeprowadzenie warsztatów, konferencji, spotkań integracyjnych dla rodziców oraz wyjść i wycieczek dla całych rodzin. Celem programu było: współpraca w rodzinie, zdrowe i twórcze spędzenie czasu wolnego wszystkich członków rodziny, poprawa komunikacji i współpracy w rodzinie.

2007/2008 – Warsztaty edukacyjne „Odkrywamy jak działa świat”

Roczne warsztaty, podczas których dzieci i młodzież rozwiązywała zagadki matematyczne, fizyczne i chemiczne. Uczestnicy przeprowadzili dużo doświadczeń ucząc się przy tym wielu pożytecznych praw. warsztaty przeprowadzone zostały dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, przy wsparciu finansowym Gminy Wrocław.

2007 / 2008 – Projekt „Sieć Rozwiązań Młodzieżowych Wątpliwości”

Roczny projekt realizowany przez młodzież ze świetlicy Tobiaszki i zaprzyjaźnioną młodzież z Hiszpanii. Celem było tworzenie dwujęzycznej strony internetowej, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i problematyki dotyczącej życia młodzieży w obu krajach. Każda z grup opisywała co dzieje się w jej środowisku lojalnym. Projekt współfinansowany był z funduszy Paragramu Młodzież.

2005/2006 – Projekt Hiszpania na wesoło

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Celem warsztatu było przekazanie wiadomości o kulturze i tradycjach Hiszpanii. Dzieci uczyły się: języka hiszpańskiego, tańca flamenco, brały udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych i muzycznych. Projekt współfinansowany z funduszy Paragramu Młodzież oraz Fundację Dzieci i Młodzieży.

2006 – Uroczyste otwarcie pomieszczeń świetlicy

 

Dnia 7 kwietnia 2006 r. rozpoczął się nowy etap w działalności świetlicy. Klasztor Ojców Franciszkanów oddał świetlicy w użytkowanie nowo wyremontowane pomieszczenia. Z tej okazji zorganizowaliśmy uroczyste otwarcie, na którym zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia, Senator Sławomir Piechota, Ojcowie Franciszkanie, nasi dobroczyńcy, rodzice naszych dzieciaków, oraz „starzy” znajomi, czyli osoby, które kiedyś pracowały, lub brały udział w zajęciach świetlicy. Inaugurację rozpoczęliśmy Mszą świętą oraz przedstawieniem wystawianym, jeszcze w starej świetlicy, przez naszą grupę teatralną. Następnie wszyscy zebrani przeszli pod nową siedzibę, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi. Później przyszedł czas na poczęstunek, który sprzyjał integracji, odnowieniu dawnych znajomości i wspólnemu radowaniu się. Wierzymy, że jaki początek w nowym miejscu, taka praca i atmosfera panować będzie tam przez cały czas.

Partnerzy

Skip to content