CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY – Świetlica Środowiskowa

Szczegóły dotyczące półkolonii można znaleźć tutaj: https://tobiaszki.pl/fundacja/projektyakcje/


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną działania naszej świetlicy są zawieszone do odwołania. Organizowane są wyłącznie zajęcia na zewnątrz (w plenerze).

Pozostajemy jednak do dyspozycji rodziców oraz dzieci. W razie pytań i potrzeb prosimy o kontakt e-mailowy, lub telefoniczny.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O PRZESYŁANIE INFORMACJI

Szanowni Rodzice,

Od 18 maja, oprócz spotkań online, proponujemy dzieciom i młodzieży z naszej Świetlicy spotkania, mające na celu poprawę kondycji psycho-fizycznej. Po ponad dwumiesięcznej kwarantannie wielu z Was prosi nas o wsparcie w zadbaniu o sprawność fizyczną oraz  „przewietrzenie” umysłów dzieci. Mając jednak na uwadze to, że niebezpieczeństwo związane z zakażeniem koronawirusem nadal jest realne, wprowadzamy konieczne zasady, jakie będą panować podczas naszych spotkań:

1. Zajęcia sportowe odbywać się będą wyłącznie na zewnątrz – Nasze Centrum-Świetlica nadal pozostaje nieczynna.

2. Jednorazowo na zajęcia zapraszamy 10 osobową grupę.

3. W aktywnościach sportowych biorą udział wyłącznie dzieci i młodzież zapisana na zajęcia do Centrum-Świetlicy Tobiaszki.

4. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są mieć ze sobą maseczki ochronne (podczas aktywności sportowych nie będziemy ich wkładać, ale będą one potrzebne w momencie, gdy będziemy chcieli dotrzeć np. do lasu, parku, itp.)

5. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą być w odpowiedniej kondycji zdrowotnejprzeziębienie, podwyższona temperatura ciała, kaszel będą dyskwalifikować dzieci z możliwości udziału w zajęciach.

6. Rodzic zobowiązany jest każdorazowo podpisać zgodę na uczestnictwo w zajęciach (może być ona napisana odręcznie).

ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 2 – do pobrania

7. Na zajęcia dzieci mogą przychodzić same, jednak w przypadku braku zgodny pisemnej od rodziców nie będą one mogły wziąć w nich udziału.

8. Każdy uczestnik zajęć bierze udział we wszystkich aktywnościach – zajęcia mają charakter sportowy, a nie rekreacyjny.

9. Każdy uczestnik zajęć proszony jest o ubranie sportowego stroju, każdy we własnym zakresie przynosi również prowiant i napoje.

10. Rodzic, który chce aby jego dziecko wzięło udział w zajęciach proszony jest o skontaktowanie się z nami:

– wysyłając smsa na nr tel.: 508 892 085 lub

– wysyłając e- maila: tobiaszki@interia.pl lub

– wysyłając informację na Facebooku; login: Fundacja Tobiaszki

11. Po otrzymaniu od Państwa deklaracji uczestnictwa w zajęciach utworzona zostanie lista dzieci. Jeśli będzie więcej chętnych pierwszeństwo będą miały dzieci, które zgłosiły się jako pierwsze.

12. W przypadku małego zainteresowania rodziców dzieci z poszczególnej grupy wiekowej dopuszczamy łączenie grup (młodsza-średnia lub średnia-młodzieżowa).


Informujemy, że od 2016 r. nasza placówka funkcjonuje pod zmienioną nazwą:

CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

Godziny funkcjonowania, zasady zapisu, harmonogram pracy oraz główne cele działalności Centrum nie uległy zmianom.

Harmonogram Pracy Centrum Tobiaszki 2019r.

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży “Tobiaszki” we Wrocławiu

W zajęciach Centrum biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy zajęć podzieleni są na 3 grupy wiekowe: młodszą, średnią oraz młodzieżową. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Zapisy odbywają się w czasie pracy Centrum.SZCZEGÓŁOWY

DO POBRANIA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY TOBIASZKI – 2020 R

regulamin Centrum – Świetlicy Tobiaszki

Harmonogram Pracy Centrum Tobiaszki 2020 r.

——————————————————————————————————-

Cele i działania świetlic środowiskowych/Centrów Rozwoju i Aktywności

Celem działalności świetlicy środowiskowej/centrum jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:
– pomoc w nauce,
– organizowanie dzieciom czasu wolnego,
– rozwijanie zainteresowań,
– rozwijanie kultury osobistej dzieci,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, itp.

Projekt „Prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest

ze środków Gminy Wrocław.


NIEKTÓRE Z OSIĄGNIĘĆ NASZEGO CENTRUM – ŚWIETLICY

 

O nas

http://rodzina.wiara.pl/doc/1125027.Popoludniowka-u-Tobiaszkow

 Partnerzy