CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY – Świetlica Środowiskowa

Od dnia 20.10.2020 (wtorek) zajęcia w świetlicy są odwołane. W związku z wystąpieniem zakażenia wirusem COVID-19 u jednego z uczestników zajęć. Będziemy informować o wznowieniu zajęć po skontaktowaniu się z Sanepidem.

Rodziców wszystkich dzieci, które były na zajęciach świetlicowych w czwartek 15 października prosimy o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i  samoizolację przez okres minimum 10 dni. Będziemy przekrawać kolejne informacje na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że czasowo przechodzimy na pracę zdalną. Zapraszamy wszystkie chętne dziec, młodzież i rodziców do kontaktu z nami.

—————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo! Kochane Dzieci!

Po pięciomiesięcznej przerwie od codziennych zajęć. znów będziemy mogli spotkać się jak wcześniej, w naszej Świetlicy.

1 września rozpoczną się zajęcia świetlicowe (codziennie w godzinach od 14:00 do 18:30).

Pierwszeństwo do zapisów na zajęcia świetlicowe mają dzieci uczęszczające na zajęcia w pierwszym półroczu 2020 roku (czekamy na Was do 4 września). Od 6.09. zapraszamy nowych chętnych do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie i dostarczenie do siedziby fundacji deklaracji uczestnictwa w zajęciach Świetlicy oraz oświadczenia “COVID -19”.Informujemy, że od 2016 r. nasza placówka funkcjonuje pod zmienioną nazwą:

CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

Godziny funkcjonowania, zasady zapisu, harmonogram pracy oraz główne cele działalności Centrum nie uległy zmianom.

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży “Tobiaszki” we Wrocławiu

W zajęciach Centrum biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy zajęć podzieleni są na 3 grupy wiekowe: młodszą, średnią oraz młodzieżową. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Zapisy odbywają się w czasie pracy Centrum.

——————————————————————————————————-

Cele i działania świetlic środowiskowych/Centrów Rozwoju i Aktywności

Celem działalności świetlicy środowiskowej/centrum jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:
– pomoc w nauce,
– organizowanie dzieciom czasu wolnego,
– rozwijanie zainteresowań,
– rozwijanie kultury osobistej dzieci,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, itp.

Projekt „Prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest

ze środków Gminy Wrocław.


NIEKTÓRE Z OSIĄGNIĘĆ NASZEGO CENTRUM – ŚWIETLICY

 

O nas

http://rodzina.wiara.pl/doc/1125027.Popoludniowka-u-Tobiaszkow

 Partnerzy