CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY – Świetlica środowiskowa

Informujemy, że od 2016 r. nasza placówka funkcjonuje pod zmienioną nazwą:

CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

Godziny funkcjonowania, zasady zapisu, harmonogram pracy oraz główne cele działalności Centrum nie uległy zmianom.

  

ZAPROSZENIA  

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży “Tobiaszki” we Wrocławiu

W zajęciach Centrum biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy zajęć podzieleni są na 3 grupy wiekowe: młodszą, średnią oraz młodzieżową. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Zapisy odbywają się w czasie pracy Centrum.

 

Plan zajęć podczas ferii zimowych 2019 – naciśnij na link

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych podczas FERII ZIMOWYCH 2019 – naciśnij link

* podczas zajęć zimowych w Centrum-Świetlicy obowiązuje całoroczny regulamin Centrum
* Plan zajęć może ulegać drobnym zmianom – uczestnicy będą informowani na bieżąco.


PLAN ZAJĘĆ CENTRUM W 2019 ROKU

 

DO POBRANIA

deklaracja uczestnictwa w zajęciach Centrum 2019

regulamin Centrum – Świetlicy Tobiaszki

tygodniowy harmonogram pracy Centrum 2019

Roczny harmonogram Pracy Centrum Tobiaszki 2019 r

——————————————————————————————————–

Cele i działania świetlic środowiskowych/Centrów Rozwoju i Aktywności

Celem działalności świetlicy środowiskowej/centrum jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:
– pomoc w nauce,
– organizowanie dzieciom czasu wolnego,
– rozwijanie zainteresowań,
– rozwijanie kultury osobistej dzieci,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, itp.

 

Projekt „Prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest

ze środków Gminy Wrocław.


NIEKTÓRE Z OSIĄGNIĘĆ NASZEGO CENTRUM – ŚWIETLICY

 

O nas

http://rodzina.wiara.pl/doc/1125027.Popoludniowka-u-Tobiaszkow

 

 
 

Partnerzy