Przekaż 1% lub darowzinę

Dziękujemy za 1%

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli działania Fundacji przekazując 1% swojego podatku dochodowego.

Aby wesprzeć naszą działalność, możesz przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego.
Nazwa organizacji: Fundacja Tobiaszki
Nasz numer KRS 0000099443.

krs

Przekaż darowiznę i odlicz ją od podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego każda osoba fizyczna (podatnik PIT) oraz prawna (podatnik CIT) może przekazać na fundację darowiznę i odliczyć ją od podatku.

OSOBY FIZYCZNE

Każda osoba fizyczna (podatnik PIT), która przekaże darowiznę na cele charytatywne może odliczyć ją od dochodu w zeznaniu podatkowym na koniec roku podatkowego. Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/0. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Do wykazania darowizny wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Dodatkowo, organizacja może wystawić na prośbę darczyńcy oświadczenie o otrzymaniu środków, jednak nie jest to konieczne.

Darowizna powinna zostać przekazana na następujące konto:

Fundacja Tobiaszki
al. Jana Kasprowicza 26
51-161 Wrocław
Nr konta: 74 2130 0004 2001 0305 2644 0001
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.

Podstawa prawna: art. 26, ust.1, punkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami.

OSOBY PRAWNE

Każdy podatnik CIT może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą stanowić nie więcej niż 10% dochodu.

Darowiznę odlicza się od dochodu w załączniku CIT-D.

Odliczenie dokonywane jest na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Darowizna powinna zostać przekazana na następujące konto:

Fundacja Tobiaszki
al. Jana Kasprowicza 26
51-161 Wrocław
Nr konta: 74 2130 0004 2001 0305 2644 0001
Volkswagen Bank direct
Tytuł przelewu: “Darowizna na cel, na który chce się przeznaczyć darowiznę, w ramach prowadzonej działalności statutowej fundacji.” lub: “Darowizna na cele statutowe.”

Podstawa prawna: art. 18, ust. 1, punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami.

Darowiznę możesz również przekazać przez formularz DOTPAY. Dzięki temu w 3 kliknięciach pomożesz nam w efektywnym wspieraniu naszych podopiecznych.

 

 

Partnerzy