Historia

Historia Fundacji Tobiaszki

Świetlica Tobiaszki zaczęła działać na wrocławskich Karłowicach w 1992 przy parafii św. Antoniego. Nazwę Tobiaszki wybrały dzieci na cześć pierwszego franciszkanina, który pracował w świetlicy.

Pierwsze spotkania odbywały się okazjonalnie: na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Organizowane były również półkolonie w czasie ferii zimowych (dla około 100 dzieci). Świetlicę tworzyli wówczas wyłącznie wolontariusze oraz dzieci.

Wspólne, jeszcze nieregularnie, spotkania z dziećmi zwróciły uwagę opiekunów na szereg problemów i trudności, z jakimi borykali się ich podopieczni. Przede wszystkim kłopoty z nauką, a nierzadko również ubóstwo czy zaniedbanie oraz brak alternatywy dla zdrowego spędzania czasu wolnego. W pierwszych latach działalności Świetlica była czynna przez kilka dni w tygodniu. Spotykaliśmy się się w przyparafialnym domu katechetycznym, gdzie Tobiaszki” otrzymały swoją salkę. W Świetlicy dzieci i młodzież otrzymywały pomoc w nauce, możliwość uczestnictwa w zajęciach rozwojowych, kółkach zainteresowań. Miały też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, który przygotowywany był przez Kuchnię Charytatywną, prowadzoną przez franciszkanów.

Działalność Świetlicy z roku na rok zostawała poszerzana o nowe inicjatywy i formy pracy oparte na dotychczasowym doświadczeniu i aktualnych, wyłaniających się potrzebach. Nasze działania zawsze podążały za potrzebami podopiecznych, dlatego w 2000 roku otworzony został nowy dzień Świetlicowy. Powstała poniedziałkowa grupa młodzieżowa, na którą zapraszani byli podopieczni Świetlicy, którzy ukończyli już 18 lat oraz młodzież licealna. W ten sposób stworzyliśmy przestrzeń dla młodzieży, ich potrzeb, pomysłów oraz zainteresowań.

W marcu 2002 roku została powołana Fundacja Tobiaszki, której założycielem oraz pierwszym prezesem był ówczesny opiekun Świetlicy Tobiaszki, Ojciec Faustyn Zatoka.

W kolejnych latach Fundacja zaczęła zatrudniać kolejno wyspecjalizowanych pracowników: psychologa, osobę pracującą z rodziną/prowadzącą grupy samopomocowe, wychowawców świetlicowych. Z roku na rok praca świetlicy była coraz bardziej profesjonalna i przez pięć dni w tygodniu mogła odpowiadać na potrzeby większej ilości dzieci i młodzieży.

W 2006 roku zaczął się nowy rozdział w historii Fundacji i Świetlicy. Ojcowie Franciszkanie przekazali Fundacji nowe, sąsiadujące z klasztorem, pomieszczenia. Od tego czasu do wyłącznej dyspozycji Świetlicy jest 5 sal dydaktycznych, jadalnia oraz kuchnia. Dzięki nowemu miejscu Fundacja może przyjąć do Świetlicy codziennie 40 dzieci i realizować wiele różnorodnych warsztatów i aktywności.

Od początku działalności świetlicy, najlepszą okazją do utrwalania nawiązanych wcześniej relacji między opiekunami a dziećmi były coroczne wyjazdy wakacyjne. Wspólne wakacje organizowane były od 1993 roku. Od tej pory, co roku Fundacja organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszych działań i tworzenia z nami dalszej historii Fundacji Tobiaszki.

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]