how to cancel term paper warehouse conformity and rebellion essay topics food tourism thesis ashya king case study essay on the topic homework constitutional law practice essay questions sample for dissertation proposal essay about inclined planes

Cele i działania Świetlicy

Celem działalności Świetlicy Środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:
– pomoc w nauce,
– organizowanie dzieciom czasu wolnego,
– rozwijanie zainteresowań,
– rozwijanie kultury osobistej dzieci,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, itp.

Świetlica Tobiaszki działa na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)

Projekt „Prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest przez

Partnerzy

Skip to content