Warsztaty teatralno – muzyczne dla młodzieży NOWA PROPOZYCJA

Przedstawiamy naszą noworoczną niespodziankę dla młodzieży. Już od poniedziałku ruszamy z nowymi warsztatami dla młodzieży. W programie m.in.: gry i zabawy integracyjne, podstawy ruchu scenicznego z elementami rytmiki, techniki relaksacyjne, praca nad interpretacją wiersza, prozy i piosenki, emisja głosu, charakteryzacja, przygotowanie scenografii i kostiumów, praca z mikrofonem, układy choreograficzne, taniec, pantomima… i inne. Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach ma młodzież z naszej świetlicy.

Zajęcia teatralno-muzyczne 4

Styczniowy harmonogram pracy Klubu Seniora „Nazaret”

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym harmonogramem Klubu

Harmonogram pracy Klubu

Spotkaniee wigilijne – podziękowania

Dzisiaj odbyło się wigilijne spotkanie dla dzieci ze świetlicy i ich rodzin. Były kolędy, życzenia, program artystyczny, był też Św. Mikołaj. Było jak co roku wspaniale!
Dziękujemy serdecznie naszym Wolontariuszom za nieocenione wsparcie w organizacji spotkania, sponsorom i darczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe i „naszym kochanym rodzinkom” za miłe chwile.
Niebawem więcej zdjęć w galerii.
wigilia 1